langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%]

Zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] po angielsku

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%]: interest yield on the bond is [X%] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interest":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
udział większościowy controlling interest
udział kontrolny controlling interest
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest

Ze słowem "yield":

zysk yield
dochód yield
wpływy yield
odsetki yield
stopa dywidendy dividend yield
stopa procentowa obligacji coupon yield
oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność running yield
bieżąca rentowność current yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield
luka rentowności yield gap
dochód netto net yield

Ze słowem "bond":

obligacja śmieciowa junk bond
obligacja z wysokim ryzykiem junk bond
obligacja bond
obligacja na okaziciela bearer bond
obligacja skarbowa Treasury bond
obligacja skarbu państwa Treasury bond
euroobligacja Eurobond
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacja państwowa government bond
obligacja zamienna convertible bond
wykupić obligacje na żądanie redeem bonds at call
obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
obligacja o kuponie zerowym zero bond
obligacja zerokuponowa zero bond
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
obligacje miejskie muni bonds
obligacje municypalne muni bonds
obligacje miejskie municipal bonds

Ze słowem "zyski":

rekordowe zyski record profits
solidne zyski solid profits
uzyskiwać acquire

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
stopa procentowa obligacji coupon rate
  Langol.pl