langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży po angielsku

zysk ze sprzedaży: sales returns Szukaj w Google

"sales returns" to także:

- obroty handlowe

Inne:

przychody ze sprzedaży sales revenue
dopuszczony do obrotu giełdowego listed

Ze słowem "sales":

ulga przy sprzedaży sales allowance
sprzedaż na pracownika sales per employee
oczekiwana sprzedaż anticipated sales

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zrealizować zysk realize profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
zyskowność profitability
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na pracownika profit per employee
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
rachunek zysków i strat income statement
zysk operacyjny brutto gross operating profit
  Langol.pl