langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zysk obrotowy

Zysk obrotowy po angielsku

zysk obrotowy: gross profit Szukaj w Google
a także:
- trading profit

"gross profit" to także:

- zysk brutto

Inne:

Ze słowem "gross":

zysk operacyjny brutto gross operating profit
marża operacyjna brutto gross operating margin
marża brutto gross margin

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "zysk":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
zyski zatrzymane retained earnings
niepodzielone zyski z lat ubiegłych retained earnings
zysk ze sprzedaży sales returns
zysk nieoperacyjny non-operating income
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
zysk z zainwestowanego kapitału ROCE
zysk na akcję earnings per share
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
wskaźnik cena-zysk P/E
rachunek zysków i strat income statement

Ze słowem "obrotowy":

rachunek obrotowy trading account (GB)
  Langol.pl