langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zysk kapitałowy

Zysk kapitałowy po angielsku

zysk kapitałowy: capital gain Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "capital":

inwestycja kapitałowa capital investment
kapitał własny owned capital (GB)
kapitał własny equity capital (US)
kapitał obrotowy floating capital (GB)
kapitał obrotowy current capital (US)
kapitalizacja capitalization
zdobyć kapitał raise capital
kapitał akcyjny share capital
kapitał zakładowy share capital
kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
kapitał założycielski start up capital
kapitał na rozwój development capital
kapitał obrotowy working capital
przekapitalizowany overcapitalized
niedokapitalizowany undercapitalized
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
aktywa trwałe capital assets

Ze słowem "gain":

za potwierdzeniem odbioru against acknowledgement
wysoki zysk large gain
sprawdzić [coś] porównując z [czymś] check [sth] against [sth]
odnieść [coś] do [czegoś innego] benchmark [sth] against [sth]

Ze słowem "zysk":

nierozliczone zyski retained profits
zamrozić zyski lock up profits
zyski proceeds
zyski do podziału distributable profits
zysk return
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
zyskownie profitably
z zyskiem profitably
zysk z pierwszego półrocza first-half profit
jak duży jest zysk how much is profit
niespodziewany zysk not expected profit
osiągnąć duże i szybkie zyski [robiąc coś] make a killing by [doing sth]
długoterminowe zyski long term profits
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
stopa zysku profit margin
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
  Langol.pl