langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » żyć ponad stan

żyć ponad stan po angielsku

żyć ponad stan: live beyond [one's] means Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "live":

firma pocztowa mail and parcel delivery company

Ze słowem "stan":

standaryzacja standardization
stanowić [x%] [czegoś] account for [x%] of [sth]
początkowe stanowisko pracy entry-level job
handel międzystanowy interstate commerce
  Langol.pl