langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zwyczaje handlowe

Zwyczaje handlowe po angielsku

zwyczaje handlowe: business practice Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "business":

praktyka handlowa business practice3
wyeliminować konkurencję run competitors out of business
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices

Ze słowem "practice":

dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices
praktyka ograniczająca konkurencję restrictive practice
praktyka restrykcyjna restrictive practice
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
kodeks postępowania code of practice

Ze słowem "handlowe":

prawo handlowe commercial law
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
  Langol.pl