langol.pl » Biznes » Bankowość » zwrot z oszczędności

Zwrot z oszczędności po angielsku

zwrot z oszczędności: return on savings Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "return":

zwrot z zainwestowanego kapitału return on capital employed

Ze słowem "savings":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
oszczędności savings
wkład oszczędnościowy savings deposit
  Langol.pl