langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zwrot pożegnalny

Zwrot pożegnalny po angielsku

zwrot pożegnalny: complimentary close Szukaj w Google

Inne:

zwrot powitania w nagłówku listu salutation
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter

Ze słowem "close":

załączać enclose
przesyłać w załączeniu enclose
załączać [coś] enclose [sth]

Ze słowem "zwrot":

koperta zwrotna ze znaczkiem stamped addressed envelope
adres zwrotny return address
  Langol.pl