langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zwrot powitania w nagłówku listu

Zwrot powitania w nagłówku listu po angielsku

zwrot powitania w nagłówku listu: salutation Szukaj w Google

Inne:

zwrot pożegnalny complimentary close
treść listu body of the letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
list handlowy business letter
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
numer listu reference
treść pisma body

Ze słowem "zwrot":

koperta zwrotna ze znaczkiem stamped addressed envelope
adres zwrotny return address

Ze słowem "nagłówku":

adres odbiorcy w nagłówku listu inside address

Ze słowem "listu":

temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
treść listu body of a letter
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
  Langol.pl