langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zwracać uwagę na [coś]

Zwracać uwagę na [coś] po angielsku

zwracać uwagę na [coś]: draw attention to [sth] Szukaj w Google
a także:
- point out that [sth]

Inne:

zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
zwrócić uwagę point out

Ze słowem "draw":

opracować projekt draw up a project
opracować [coś] draw up [sth]

Ze słowem "attention":

do [kogoś] for the attention of [sb]
do wiadomości [kogoś] for the attention of [sb]
do [kogoś] to the attention of [sb]
do wiadomości [kogoś] to the attention of [sb]
  Langol.pl