langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » zwracać się

Zwracać się po angielsku

zwracać się: pay off Szukaj w Google

"pay off" to także:

- opłacać się

Inne:

Ze słowem "pay":

dział płac payroll office
kierownik działu płac payroll office manager (US)
posiadać zdolność płatniczą have ability to pay

Ze słowem "off":

siedziba firmy registered office
sprzedać sell off
odsprzedać sell off
syndyk masy upadłościowej official receiver
centrala head office
siedziba główna head office
filia branch office
z urzędu ex officio
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
urzędnik officer
członek zarządu officer
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dział płac wages office
kierownik działu płac wages office manager (GB)
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
urzędnik wyższego szczebla high official
biura administracji chief administation offices of a company
wydzielić [coś] z [czegoś] spin off [sth] of [sth]
  Langol.pl