langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zwrócić pieniądze całkowicie

Zwrócić pieniądze całkowicie po angielsku

zwrócić pieniądze całkowicie: refund money in full Szukaj w Google

Inne:

zwracać pieniądze refund
zwrot pieniędzy refund

Ze słowem "refund":

rekompensata za [coś] refund on [sth]

Ze słowem "money":

oddać pieniądze w ciągu [x] lat repay the money within [x] years
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money
  Langol.pl