langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zwrócić [komuś]

Zwrócić [komuś] po angielsku

zwrócić [komuś]: place at [sb's] disposal Szukaj w Google

"place at [sb's] disposal" to także:

- oddać [komuś] do dyspozycji

Inne:

Ze słowem "place":

składać zamówienie place an order
składać regularne zamówienia place regular orders
złożyć zamówienie place an order
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
być z [kądś] be from [some place]
miejsce urodzenia place of birth

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
  Langol.pl