langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zwołać walne zebranie

Zwołać walne zebranie po angielsku

zwołać walne zebranie: call a general meeting Szukaj w Google

Inne:

zebranie nadzwyczajne extraordinary meeting
protokół spotkania minutes of a meeting

Ze słowem "call":

na pierwsze wezwanie on first call

Ze słowem "general":

roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
spółka jawna general partnership
główny udziałowiec general partner
rachunkowość ogólna general accounting

Ze słowem "meeting":

zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting
  Langol.pl