langol.pl » Biznes » Handel » zwiększać sprzedaż

Zwiększać sprzedaż po angielsku

zwiększać sprzedaż: increase sales Szukaj w Google

Inne:

spadek sprzedaży drop in sales
oferta handlowa sales proposal
wyniki sprzedaży sales figures

Ze słowem "increase":

grwałtownie wzrastać increase sharply

Ze słowem "sales":

ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume
  Langol.pl