langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » związek zawodowy

Związek zawodowy po angielsku

związek zawodowy: labor union Szukaj w Google
a także:
- trade union
- craft union

Inne:

Ze słowem "labor":

niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
związkowiec labor unionist
spór pracowniczy labor dispute
koszty pośrednie pracy indirect labor
umowa o pracę labor contract
koszty pracy labor costs
koszty robocizny labor costs
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
robocizna bezpośrednia direct labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "union":

działacz związkowy union activist
związkowiec trade unionist
wojujący związkowiec militant union member
reprezentacja związkowa union representation
niezależne związki zawodowe independent unions
działacz związkowy trade unionist
składki związkowe union dues
działacz związkowy union officer
składki związkowe union subscription

Ze słowem "zawodowy":

zawodowy professional
zawodowy vocational
zawodowy craft
  Langol.pl