langol.pl » Biznes » Rachunkowość » związany w zapasach

Związany w zapasach po angielsku

związany w zapasach: tied up in inventories Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "tied":

związany tied up

Ze słowem "inventories":

zapasy surowców raw materials inventories
zapasy półproduktów semi-finished goods inventories
zapasy inventories
zapasy wyrobów gotowych finished products inventories
  Langol.pl