langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » zrzeszenie konsumentów

Zrzeszenie konsumentów po angielsku

zrzeszenie konsumentów: consumer association Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "consumer":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
wydatki konsumenckie consumer spending
profil konsumenta consumer profile
przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
panel konsumencki consumer panel
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
promocja konsumencka consumer promotion
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts
  Langol.pl