langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć]

Zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] po angielsku

zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć]: we will do our best to [achieve sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "will":

gest dobrej woli gesture of goodwill
dobra wola goodwill
gest dobrej woli goodwill gesture
będzie dużo czasu na [coś] na końcu there will be plenty of time for [sth] at the end
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "our":

u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
poza naszą kontrolą beyond our control
firma kurierska courier
goniec courier
kurier courier
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
we właściwym czasie in due course
źródło informacji source of information
hol concourse
hala concourse

Ze słowem "best":

serdeczne pozdrowienia, best regards,
z najlepszymi życzeniami, with best wishes,
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices

Ze słowem "achieve":

podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]

Ze słowem "wszystko":

wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]

Ze słowem "aby":

zrobić co się da aby [zrobić coś] do utmost to [do sth]
wykorzystać wszelkie środki aby [zrobić coś] do utmost to [do sth]
nabyć aktywa acquire assets
  Langol.pl