langol.pl » Biznes » Ogólne » zrobić coś do [jakiejś daty]

Zrobić coś do [jakiejś daty] po angielsku

zrobić coś do [jakiejś daty]: do sth by [some date] Szukaj w Google

Inne:

[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date

Ze słowem "some":

ustalenie [jakiejś wartości] determination of [some value]
w przeliczeniu na [jakąś walutę] in terms of [some currency]
[zrobić coś] w okresie nie późniejszym niż [jakaś data] [do sth] within a period ending not later than [some date]
odstępstwo od [jakiejś zasady] departure from [some principle]
[jakaś organizacja] składa się z [x] dyrektoriatów [some organization] is divided into [x] directorates

Ze słowem "date":

antydatować antedate
  Langol.pl