langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zrealizować zamówienie

Zrealizować zamówienie po angielsku

zrealizować zamówienie: complete an order Szukaj w Google

Inne:

realizacja zamówienia execution of an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]

Ze słowem "complete":

przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form

Ze słowem "order":

składać zamówienie place an order
składać regularne zamówienia place regular orders
firma wysyłkowa mail-order company
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
złożyć zamówienie place an order
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
  Langol.pl