langol.pl » Biznes » Rozmowy » zrealizować punkt programu

Zrealizować punkt programu po angielsku

zrealizować punkt programu: cover a point on the agenda Szukaj w Google

"cover a point on the agenda" to także:

- omówić punkt programu

Inne:

punkt programu item on the agenda

Ze słowem "cover":

omówione podczas spotkania covered at the meeting

Ze słowem "point":

spotkanie appointment
wizyta appointment
kwestia formalna point of order
podnieść kwestię formalną raise a point of order
zwrócić uwagę point out
nie rozumieć sedna miss the point
nie dostrzegać istoty sprawy miss the point
istota point
sens point
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point

Ze słowem "agenda":

porządek obrad agenda
porządek dzienny agenda
w porządku obrad on the agenda
pozycja programu item on the agenda
przejść do następnego punktu programu move on to the next item on the agenda

Ze słowem "punkt":

punkt widzenia inclination
  Langol.pl