langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » zrównoważyć budżet

Zrównoważyć budżet po angielsku

zrównoważyć budżet: balance a budget Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "balance":

równoważyć balance
zrównoważony budżet balanced budget

Ze słowem "budget":

budżet budget
projekt budżetu draft budget
budżetowy budgetary
gospodarka budżetowa budgetary economy
deficyt budżetowy państwa nation's budget deficit
  Langol.pl