langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » zorientowany na rynek

Zorientowany na rynek po angielsku

zorientowany na rynek: market-oriented Szukaj w Google

"market-oriented" to także:

- rynkowy
- zorientowany rynkowo

Inne:

Ze słowem "zorientowany":

zorientowany na produkt product oriented

Ze słowem "rynek":

podzielić rynek divide up the market
wchodzić na rynek penetrate a market
rynek mieszkaniowy housing market
rynek niszowy niche market
rynek docelowy target market
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
minirynek minimarket
korzyść z pierwszego wejścia na rynek first entry advantage
rynek potencjalny potential market
rynek nasycony saturated market
  Langol.pl