langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zobowiązania wynikające z umowy

Zobowiązania wynikające z umowy po angielsku

zobowiązania wynikające z umowy: contractual duties Szukaj w Google

Inne:

czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract

Ze słowem "contractual":

umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
kara umowna contractual penalty

Ze słowem "umowy":

sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
wycofać się z umowy withdraw from a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
strony umowy parties to an agreement
  Langol.pl