langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zobowiązania wynikające z [czegoś]

Zobowiązania wynikające z [czegoś] po angielsku

zobowiązania wynikające z [czegoś]: liabilities arising out of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania warunkowe contingent liabilities

Ze słowem "arising":

wszelkie różnice wynikające z [czegoś] any differences arising from [sth]

Ze słowem "out":

wyciągnąć z kłopotów bail out
być kompletnie bez pieniędzy be completely out of money
transakcja, z której wynika zobowiązanie podatkowe output transaction
dowiedzieć się co się dzieje z [czymś] to find out what's going on with [sth]
być do tyłu o [100$] be out [100$]
  Langol.pl