langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zobowiązania wekslowe

Zobowiązania wekslowe po angielsku

zobowiązania wekslowe: notes payable Szukaj w Google
a także:
- bills payable

Inne:

Ze słowem "notes":

rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
noty objaśniające notes to the accounts

Ze słowem "payable":

zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
zobowiązania z tytułu płac salaries payable
zobowiązania z tytułu obligacji bonds payable
należności accounts payable

Ze słowem "wekslowe":

należności wekslowe bills receivable
  Langol.pl