langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe po angielsku

zobowiązania warunkowe: contingent liabilities Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "contingent":

aktywa warunkowe contingent assets
aktywa pozabilansowe contingent assets

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania wynikające z [czegoś] liabilities arising out of [sth]
  Langol.pl