langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zobowiązania bieżące

Zobowiązania bieżące po angielsku

zobowiązania bieżące: current liabilities Szukaj w Google

"current liabilities" to także:

- bieżące zobowiązania

Inne:

Ze słowem "current":

środki obrotowe current assets
aktywa bieżące current assets
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa obrotowe current assets

Ze słowem "liabilities":

zobowiązania liabilities
aktywa i pasywa assets and liabilities
strona pasywów liabilities side
pasywa liabilities
zobowiązania liabilities
  Langol.pl