langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » znaleźć się pod sekwestrem sądowym

Znaleźć się pod sekwestrem sądowym po angielsku

znaleźć się pod sekwestrem sądowym: go into receivership Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "into":

przejść w stan likwidacji go into liquidation
postawić firmę w stan upadłości put company into liquidation

Ze słowem "pod":

organizacja gospodarcza business organization
działalność gospodarcza business activity
sektor działalności gospodarczej business sector
podzielony fragmented
podejmowanie decyzji decision-making
podporządkowany subordinate
podwładny subordinate
liberalizm gospodarczy laissez-faire
podlegać komuś answerable
rozpocząć działalność gospodarczą start a business
rozpocząć działalność gospodarczą start in business
podejrzane transakcje handlowe dubious business dealings
podjąć ryzyko take a risk
  Langol.pl