langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zmniejszyć [jakieś] koszty

Zmniejszyć [jakieś] koszty po angielsku

zmniejszyć [jakieś] koszty: reduce [some] costs Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości] inventories may be valued [at some value]
[coś] zwiększa się powoli do [pewnego poziomu] [sth] creeps up to [some level]

Ze słowem "costs":

ciąć koszty cut costs
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
pokrywać koszty cover the costs
koszty bieżące operating costs

Ze słowem "koszty":

koszty zmienne floating charge
koszty stałe fixed expenses
  Langol.pl