langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zmniejszenie zapasów

Zmniejszenie zapasów po angielsku

zmniejszenie zapasów: stock depletion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stock":

posiadane towary stock-in-trade
stan magazynu stock-in-trade
inwentaryzacja stocktaking (GB)
zapas buforowy buffer stock
zapas minimalny buffer stock
zapas buforowy reserve stock
zapas minimalny reserve stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
system kontroli zapasów stock control system
inwentaryzowanie zapasów stock control
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
zapas stock
kontrola zapasów stock control
poziom zapasów stock level
stan zapasów stock level
rotacja zapasów stock turnover
na składzie in stock
  Langol.pl