langol.pl » Ogólne » Ogólne » zmienna może przybierać różne wartości

Zmienna może przybierać różne wartości po angielsku

zmienna może przybierać różne wartości: variable can take different values Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "variable":

zmienna variable
zbiór wzajemnie powiązanych zmiennych set of interrelated variables
zmienna zależna dependent variable
zmienna niezależna independent variable

Ze słowem "can":

ogólno amerykański pan-American
skaner odcisków palców fingerprint scanner
znaczący significant
pytać canvass
zabiegać u [kogoś] o zrobienie [czegoś] canvass [sb] to do [sth]
zgasić świecę palcami snuff a candle
zgasić świecę palcami snuff out a candle

Ze słowem "take":

zdecydować się na coś take the plunge into [sth]
brać w [czymś] udział take part in [sth]
startować take off
odbić się negatywnie take a toll [on sth]
podjąć kroki take actions
wykonać działania take actions
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
wedle życzenia as the whim takes you

Ze słowem "different":

mieć inną opinię be of a different opinion
  Langol.pl