langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » zmiany na rachunku

Zmiany na rachunku po angielsku

zmiany na rachunku: account movement Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "account":

konto bankowe bank account
rachunek bankowy bank account
saldo na rachunku bankowy bank account balance
na koniec każdego okresu obrachunkowego at the end of each accounting period
okres obrachunkowy accounting period
konto prowadzone na zasadach gotówkowych account conducted on a cash basis
  Langol.pl