langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » złożyć zamówienie

Złożyć zamówienie po angielsku

złożyć zamówienie: place an order Szukaj w Google

"place an order" to także:

- składać zamówienie

Inne:

złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
formularz zamówienia order form
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
oferta handlowa sales proposal
potwierdzenie zamówienia order confirmation

Ze słowem "place":

składać regularne zamówienia place regular orders
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
złożyć u [kogoś] zamówienie place an order with [sb]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
być z [kądś] be from [some place]
miejsce urodzenia place of birth

Ze słowem "order":

firma wysyłkowa mail-order company
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
zrealizować zamówienie complete an order
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
  Langol.pl