langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » złożyć wniosek patentowy na [coś]

Złożyć wniosek patentowy na [coś] po angielsku

złożyć wniosek patentowy na [coś]: apply for a patent on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "patent":

patent patent
opatentować patent
uzyskać patent na [coś] take out a patent for [sth]
opatentować [coś] take out a patent for [sth]
urząd patentowy patent office
wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie patent pending

Ze słowem "złożyć":

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy

Ze słowem "wniosek":

wniosek petition
wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
  Langol.pl