langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po angielsku

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości: file for bankruptcy Szukaj w Google

"file for bankruptcy" to także:

- złożyć wniosek o upadłość
- zgłosić wniosek o upadłość

Inne:

wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
wnieść apelację file an appeal
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit

Ze słowem "file":

wnieść oskarżenie file charges

Ze słowem "bankruptcy":

ogłoszenie upadłości bankruptcy order
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości bankruptcy order
otwarcie postępowania upadłościowego opening of bankruptcy proceedings
otrzymać sądowe uznanie upadłości receive an adjudication in bankruptcy

Ze słowem "złożyć":

złożyć wniosek patentowy na [coś] apply for a patent on [sth]

Ze słowem "wniosek":

wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie patent pending
wniosek petition
  Langol.pl