langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » złożyć u [kogoś] zamówienie

Złożyć u [kogoś] zamówienie po angielsku

złożyć u [kogoś] zamówienie: place an order with [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "place":

składać zamówienie place an order
składać regularne zamówienia place regular orders
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
złożyć zamówienie place an order
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
być z [kądś] be from [some place]
miejsce urodzenia place of birth

Ze słowem "order":

firma wysyłkowa mail-order company
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
zrealizować zamówienie complete an order
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
  Langol.pl