langol.pl » Ogólne » Ogólne » złożyć skargę przeciw komuś

Złożyć skargę przeciw komuś po angielsku

złożyć skargę przeciw komuś: file a complaint against [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "file":

udostępnianie plików filesharing
zgłosić wniosek o upadłość file for bankruptcy
zgłosić wniosek o [coś] file for [sth]
złożyć wniosek o rozwód file for divorce

Ze słowem "against":

sprzeciw społeczny przeciwko [czemuś] backlash against [sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]

Ze słowem "przeciw":

argumenty za i przeciw pros and cons
po przeciwnej stronie at the other extreme
przeciwieństwo opposite
[coś] jest kompletnym przeciwieństwiem [czegoś] [sth] is a complete opposite of [sth]
  Langol.pl