langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » złożyć [komuś] ofertę

Złożyć [komuś] ofertę po angielsku

złożyć [komuś] ofertę: make [sb] an offer Szukaj w Google

Inne:

oferta offer

Ze słowem "make":

zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "offer":

przepraszamy za [coś] we offer apologies for [sth]
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
oferta przedstawiająca ewentualne rabaty offer quoting possible discounts
  Langol.pl