langol.pl » Biznes » Proces produkcji » zlecenie wykonania

Zlecenie wykonania po angielsku

zlecenie wykonania: job order Szukaj w Google

Inne:

wykonać zlecenie make up an order

Ze słowem "order":

niesprawny out of order
poziom kolejnych zamówień reorder level
wyrób montowany na zlecenie assemble-to-order product
koszt zlecenia prac work order cost
zlecenie order
niezerealizowane zamówienia order backlog
nieczynny out of order
zepsuty out of order
wykonywać [coś] na zamówienie make [sth] to order
  Langol.pl