langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zeznanie podatku dochodowego

Zeznanie podatku dochodowego po angielsku

zeznanie podatku dochodowego: income tax return Szukaj w Google

"income tax return" to także:

- deklaracja podatku dochodowego

Inne:

Ze słowem "income":

rachunek strat i zysków income statement (US)
dochód netto net income
zysk nieoperacyjny non-operating income
przychody do otrzymania accrued income
dochody przyszłych okresów deferred income
rachunek zysków i strat income statement
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "tax":

zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
podatki i opłaty taxes and dues
opodatkowanie taxation
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wpływy podatkowe tax revenue
stawka podatkowa tax rate
podatnik tax payer
kontrola podatkowa tax inspection
zwolnienie podatkowe tax exemption
podstawa opodatkowania tax base
audyt podatkowy tax audit
wymiar podatku tax assessment
ulga podatkowa tax allowance
rachunkowość podatkowa tax accounting
podatek tax
podatek od kapitału equity tax
podatek odroczony deferred tax
podatek budowlany buildings tax
podatek dochodowy revenue tax
podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax

Ze słowem "return":

zysk ze sprzedaży sales returns
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
rentowność kapitałów własnych return on equity
stopa zwrotu kapitału własnego return on equity
deklaracja VAT VAT return
wypełnić deklarację VAT fill in a VAT return
dochód z inwestycji return on investment
zwrot z inwestycji return on investment
  Langol.pl