langol.pl » Biznes » Rachunkowość » zebranie akcjonariuszy

Zebranie akcjonariuszy po angielsku

zebranie akcjonariuszy: shareholders' meeting Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "shareholders'":

majątek własny shareholders' funds (GB)
majątek własny shareholders' equity (US)
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
rejestr akcjonariuszy shareholders' register

Ze słowem "meeting":

zebranie nadzwyczajne extraordinary meeting
zwołać walne zebranie call a general meeting
roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
protokół spotkania minutes of a meeting
  Langol.pl