langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » ze szczególnym odniesieniem do [czegoś]

Ze szczególnym odniesieniem do [czegoś] po angielsku

ze szczególnym odniesieniem do [czegoś]: with particular reference to [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "particular":

szczególne rodzaje ryzyka particular risks
  Langol.pl