langol.pl » Biznes » Handel » zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa po angielsku

zdolność kredytowa: credit standing Szukaj w Google
a także:
- creditworthiness

"credit standing" to także:

- wypłacalność

Inne:

mieć zdolność kredytową be safe for credit

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit

Ze słowem "standing":

zaległe zamówienie outstanding order
  Langol.pl