langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » zdobyć większy udział w rynku

Zdobyć większy udział w rynku po angielsku

zdobyć większy udział w rynku: win a greater market share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "win":

nie kupujący a tylko oglądający klient window shopper
tylko patrzenie bez kupowania window-shopping
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
wystawa sklepowa window display
czas o najwyższej oglądalności peak-viewing [GB]
witryna sklepowa window display
wystawa sklepowa window display
witryna sklepowa shop window

Ze słowem "market":

segment rynku market segment
dział marketingu marketing department
podzielić rynek divide up the market
produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
ekskluzywny up-market
masowy down-market
tani down-market
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
wchodzić na rynek penetrate a market
rynkowy market-oriented
zorientowany rynkowo market-oriented
badanie rynku market research
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
rynek mieszkaniowy housing market
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
kupić coś na czarnym rynku buy [sth] on the black market
rynek niszowy niche market
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
analiza rynku market analysis
obszar zbytu market area
elastyczność rynku market elasticity
ocena rynku market evaluation
rozwój rynku market expansion
lider na rynku market leader
nisza rynkowa market niche
zorientowany na rynek market-oriented
penetracja rynku market penetration
potencjał rynku market potential
segmentacja rynku market segmentation
rozmiar rynku market size
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
test rynku market test
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques
minirynek minimarket
rynek potencjalny potential market
pokrycie rynku market coverage
rynek nasycony saturated market
walczyć ze zmieniającym się rynkiem combat the changing market
  Langol.pl