langol.pl » Biznes » Handel » zdobyć kontrakt

Zdobyć kontrakt po angielsku

zdobyć kontrakt: win a contract Szukaj w Google

Inne:

negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]

Ze słowem "win":

zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
zdobyć win
pozyskać win
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
opłacalny kontrakt worthwhile contract
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale
  Langol.pl