langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » zdecydowany wzrost

Zdecydowany wzrost po angielsku

zdecydowany wzrost: robust rise Szukaj w Google

"robust rise" to także:

- silny wzrost

Inne:

Ze słowem "rise":

spowodować by coś wzrosło o [x] procent cause [sth] to rise by [x] percent

Ze słowem "wzrost":

wzrost expansion
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wzrost inflacji inflationary expansion
wzrost extension
powodować wzrost [czegoś] drive [sth] up
wzrost gospodarczy economic growth
tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
  Langol.pl