langol.pl » Ogólne » Ogólne » zdecydować się na coś

Zdecydować się na coś po angielsku

zdecydować się na coś: take the plunge into [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "take":

brać w [czymś] udział take part in [sth]
startować take off
odbić się negatywnie take a toll [on sth]
podjąć kroki take actions
wykonać działania take actions
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
zmienna może przybierać różne wartości variable can take different values
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
wedle życzenia as the whim takes you

Ze słowem "into":

zmienić na [coś] turn into [sth]
zmienić w [coś] turn into [sth]
natknąć się na [coś] run into [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
wprowadzić [coś w życie] enact [sth into action]
wykorzystać [coś] tap [sth] into
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
upchać [coś] w [czymś] cram [sth] into [sth]
wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś] get into the good habit of [sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
wpleść [coś] w [coś] weave [sth] into [sth]
zmuszać [kogoś] do wcześniejszego działania precipitate [sb] into action
kopać [gdzieś] burrow into [sth]
zagłębiać się w [coś] burrow into [sth]
  Langol.pl