langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » zboża i nasiona oleiste

Zboża i nasiona oleiste po angielsku

zboża i nasiona oleiste: grains and oil seeds Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji (WB) Securities and Investments Board
Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) Securities and Exchange Commission
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
płody rolne food and fibers
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
teoria błądzenia losowego random walk theory

Ze słowem "oil":

akcje koncernów naftowych oil stocks
  Langol.pl